🇹🇼 Taiwan Area Code

From Chahaoba

Area Code, Long-distance Call VoIP, Mobile/Cellular Locator and Telephone Number of Taiwan.

🔗 References:

Taiwan International Dialing Code

 • Name: Taiwan 🇹🇼
 • Code: 886, also +886, 00886, 00 886, 00-886, +886-, +00886, 0886, 000886, 011-886 etc.

General Information

 • Taiwan country code: +886
 • Trunk Prefix: 0
 • International Prefix: 002, 005, 006, 007, 009, 019, 9002, 9005, 9006, 9007, 9009

Detail of Numbering Plan

Geographic Number

Area Code Locality
2 Panchiao
2 Sanchung
2 Taipei
2 Yingge
2 Yungho
3 Tachi
3 Taoyuan
3 Zhongli
2 Jilong
32 Ruifang
33 Daxi
35 Xinzhu
35 Zhubei
36 Hukou
37 Zhunan
36 Zhudong
37 Miaoli
38 Hualian
39 Jiaoqi
39 Su'ao
39 Yilan
39 Luodong
4 Taizhong
4 Wuri
4 Wufeng
4 Fengyuan
45 Houli
45 Lishan
46 Dadu
46 Dajia
46 Shalu
4 Shalong
46 Qingshui
46 Rinan
46 Wuchi
47 Lugang
4 Zhanghua
48 Shetou
48 Tianzhong
48 Yongjing
4 Yuanlin
49 Buli
49 Nantou
49 Riyuetan
49 Xincun
49 Zhongxing
5 Dalin
5 Jiayi
5 Minxiong
5 Beigang
5 Douliu
56 Huwei
6 Chiali
6 Makung
6 Tainan
6 Shanhua
66 Xinying
69 Penghu
7 Fengshan
7 Gangshan
7 Kaohsiung
7 Jiuqutang
7 Nanzi
7 Qishan
7 Zuoying
8 Chaozhou
8 Pingdong
88 Donggang
89 Taidong
8 Mazu Dao
823 Jinmen

Mobile Phone Number

Taiwan mobile phone numbers always begin with 09 followed by 8 digits (e.g. 0912-345678). The 0 is omitted when calling a Taiwan mobile phone number from outside Taiwan (e.g. +886 9XXXXXXXX). If calling a landline Taiwan phone number from a local Taiwan mobile phone, the 0 of area code prefix must be included (e.g. 0 + area code + 8 digit landline number).

Prefixes: (09)XXXX-XXXX

090-098 Mobile Phones (090 range is mostly used for wireless data services,M2M).

Important Numbers

 • Ambulance, Fire - 119
 • Police - 110

Dialing Plan

Domestic Dialing

 • For local call: Dial only the local phone number
 • For long distance call: 0 - area code - local phone number

Foreign Dialing

 • To call Taiwan from abroad: exit code - 886 - area code - local phone number(exit code can also be written as “+”)
 • To call abroad from Taiwan: 002 - country code - area code - phone number

Reference Links

Discussion about "Taiwan"

None Discussion Now

Add DiscussionAdd Discussion

This website provides information about country code, area code, details of numbering plan and tips for how-to-dial. This is your complete guide to call anywhere in the world. Simply find and click the country name you wish to call. You'll find instructions on how to call that country using its country code, as well as other helpful information like area codes, ISO country codes and so on.