🇪🇹 Ethiopia Area Code

From Chahaoba

Area Code, Long-distance Call VoIP, Mobile/Cellular Locator and Telephone Number of Ethiopia.

🔗 References:

Ethiopian Phone Code +251 Illustration with Smartphone Displaying +251, Ethiopian Cultural Elements, and Landscape

Ethiopia International Dialing Code

  • Name: Ethiopia 🇪🇹
  • Code: 251, also +251, 00251, 00 251, 00-251, +251-, +00251, 0251, 000251, 011-251 etc.

General Information

  • Ethiopia country code: 251
  • Trunk Prefix: 0
  • International Prefix: 00
  • Number Details: Ethiopian phone numbers are nine digits. The first digit designates whether the phone number is a landline or mobile phone number. With landlines, the first two digits are an area code that designates a geographic part of the country. Mobile numbers are represented by area codes starting with‘9’.

An example of an Ethiopian phone number

The Tizeze Hotel lists its phone number in Addis Ababa as +251 116 39 20 00.

Detail of Numbering Plan

Geographic Number

Site name Area code Number Format
Reserved /100-110/
Arada I 11 111XXXX
Arada II 11 112XXXX
French Legasion 11 114XXXX
Sidist Kilo I 11 122XXXX
Sidist Kilo II 11 123XXXX
Sidist Kilo III 11 124XXXX
Sidist Kilo Rss I 11 125XXXX
Addisu Gebeya 11 127XXXX
Kuyu 11 131XXXX
Alem Ketema 11 1320XXX
Deber Tsige 11 1330XXX
Muke Turi 11 1340XXX
Fitche 11 135XXXX
Arada III 11 155XXXX
Arada IV 11 156XXXX
Arada V 11 157XXXX
Arada VI 11 158XXXX
Sululta 11 1860XXX
Goha Tsion 11 187XXXX
Chancho 11 188XXXX
Reserved /189-199/
Reserved /200-212/
Addis Ketema I 11 213XXXX
Hagere Hiwot 11 236XXXX
Holeta Gent 11 237XXXX
Jeldu 11 238XXXX
Ginchi 11 2580XXX
Shegole 11 259XXXX
Asko 11 270XXXX
Addis Ketema II 11 275XXXX
Addis Ketema III 11 276XXXX
Addis Ketema IV 11 277XXXX
Addis Ketema VI 11 278XXXX
Kolfe 11 279XXXX
Guder 11 2820XXX
Addis Alem 11 283XXXX
Burayu 11 284XXXX
Wolenkomi 11 2850XXX
Enchini 11 2860XXX
Reserved /287-299/
Reserved /300-319/
Old Airport I 11 320XXXX
Mekanisa 11 321XXXX
Wolkite 11 330XXXX
Endibir 11 3310XXX
Gunchire 11 3320XXX
Sebeta 11 3380XXX
Teji 11 3390XXX
Ghion 11 341XXXX
Tullu Bollo 11 3420XXX
Jimmaber (Ayer Tena) 11 348XXXX
Keranyo 11 349XXXX
Old Airport II 11 371XXXX
Old Airport III 11 372XXXX
Old Airport IV 11 373XXXX
Old Airport V 11 374XXXX
Alem Gena 11 3870XXX
Reserved /388-399/
Reserved /400-415/
Keira I 11 416XXXX
Hana Mariam 11 419XXXX
Dukem 11 432XXXX
Debre Zeit 11 433XXXX
Akaki 11 434XXXX
Kaliti 11 439XXXX
Nifas Silk III 11 440XXXX
Nifas Silk I 11 442XXXX
Nifas Silk II 11 443XXXX
Keria II 11 465XXXX
Keria III 11 466XXXX
Keira IV 11 467XXXX
Keria V 11 468XXXX
Reserved /469-499/
Reserved /500-514/
Filwoha II 11 515XXXX
Sheraton/DID 11 517XXXX
ECA 11 544XXXX
Filwoha IV 11 550XXXX
Filwoha III 11 551XXXX
Filwha VI 11 552XXXX
Filwha V 11 553XXXX
Filwha VII 11 554XXXX
Reserved /555-599/
Reserved /600-617/
Bole I 11 618XXXX
Bole Michael 11 626XXXX
Gerji 11 629XXXX
YekaI 11 645XXXX
Yeka II 11 646XXXX
Yeka Rss III 11 647XXXX
Kotebe 11 660XXXX
Bole II 11 661XXXX
Bole III 11 662XXXX
Bole IV 11 663XXXX
Bole V 11 6640XXX
Civil Aviation 11 6650XXX
Bole VI 11 669XXXX
Debre Sina 11 680XXXX
Debre Birehan 11 681XXXX
Mehal Meda 11 685XXXX
Sendafa 11 6860XXX
Sheno 11 6870XXX
Enwari 11 6880XXX
Reserved /689-899/

Mobile Network

Region Code Number
Addis Ababa and Surroundings 91 110XXXX
91 111XXXX
91 112XXXX
91 113XXXX
91 114XXXX
91 115XXXX
91 116XXXX
91 117XXXX
91 118XXXX
91 119XXXX
91 120XXXX
91 121XXXX
91 122XXXX
91 123XXXX
91 124XXXX
91 125XXXX
91 140XXXX
91 141XXXX
91 142XXXX
91 143XXXX
91 144XXXX
91 145XXXX
91 146XXXX
91 147XXXX
91 148XXXX
91 149XXXX
91 150XXXX
91 160XXXX
91 161XXXX
91 162XXXX
91 163XXXX
91 164XXXX
91 165XXXX
91 166XXXX
91 167XXXX
91 168XXXX
91 169XXXX
91 184XXXX
91 186XXXX
91 187XXXX
91 188XXXX
91 189XXXX
Northern Region 91 430XXXX
91 431XXXX
91 470XXXX
91 471XXXX
91 472XXXX
East Region 91 532XXXX
91 533XXXX
91 573XXXX
91 574XXXX
91 575XXXX
Southern Region 91 658XXXX
91 682XXXX
91 683XXXX
Western Region 91 755XXXX
91 757XXXX
91 780XXXX
91 781XXXX
North Western Region 91 834XXXX
91 835XXXX
91 876XXXX
91 877XXXX

Important Numbers

Service Number
Police 991
Fire 939
Medical 907/939

Dialing Plan

Domestic Dialing

  • For local call: Dial only the local number
  • For long distance call: 0 - area code - local phone number

Foreign Dialing

  • To call Ethiopia from abroad: exit code - 251 - local phone number(exit code can also be written as “+”)
  • To call abroad from Ethiopia: 00 - country code - area code - phone number

Reference Links

Discussion about "Ethiopia"

None Discussion Now

Add DiscussionAdd Discussion

This website provides information about country code, area code, details of numbering plan and tips for how-to-dial. This is your complete guide to call anywhere in the world. Simply find and click the country name you wish to call. You'll find instructions on how to call that country using its country code, as well as other helpful information like area codes, ISO country codes and so on.